w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Rozstrzygnięcie konkursu
dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014
„Wykorzystuję technologie komputerowe w bibliotece szkolnej”

 

 

Posiedzenie jury konkursowego odbyło się w dniu 12 maja 2014 roku.

 

Jury konkursowe w składzie:
Sylwia Czacharowska – dyrektor W-M BP w Olsztynie, przewodnicząca jury
Joanna Łazicka – kierownik Wydziału Automatyzacji Procesów Bibliotecznych W-M BP w Olsztynie
Maria Wiśniewska – z-ca dyrektora W-M BP w Olsztynie,

 

sekretarz jury przeanalizowało 5 prac konkursowych nadesłanych z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

- II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

- Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku

- Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie

- 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku

 

Postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników konkursu poprzez przyznanie dwóch wyróżnień równorzędnych oraz 1,2,3, miejsca.

 

 

Wyróżnienia równorzędne otrzymały:

 

Biblioteka szkolna w I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku – nauczyciel bibliotekarz Pani Dorota Walter – Obrębska

Wyróżnienie za wykorzystywanie technologii komputerowych w zakresie promocji szkoły i biblioteki szkolnej min. wykonywanie materiałów promujących szkołę - plakat i folder, opracowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia z uczniami – karty pracy, ankiety.

 

Biblioteka szkolna w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku - nauczyciele bibliotekarze: Pani Barbara Milewska i Pani Elżbieta Bogdańska

Wyróżnienie za wykorzystywanie technologii komputerowych w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami min. prezentacji multimedialnej „Sposoby efektywnego uczenia się”, prowadzenie strony internetowej biblioteki, skomputeryzowanie wszystkich procesów bibliotecznych w tym posiadania katalogu biblioteki dostępnego przez Internet.

 

 

III miejsce otrzymała:

 

Biblioteka szkolna w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku – nauczyciel bibliotekarz Pani Barbara Milewska

Za organizację lekcji bibliotecznych dotyczących wyszukiwania i selekcji informacji w Internecie, wykorzystwanie zasobów Internetu w celu stworzenia i prowadzenia  spisu lektur dostępnych on-line, banku informacji dla maturzystów, prowadzenie strony internetowej biblioteki, skomputeryzowanie wszystkich procesów bibliotecznych w tym posiadanie katalogu biblioteki dostępnego przez Internet.

 

 

II miejsce otrzymała:

 

Biblioteka szkolna w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie – nauczyciele bibliotekarze: Pani Agnieszka Michałowska i Pani Izabella Jakusz de Gostomska

Za wykorzystywanie technologii komputerowych w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami min wykonanie prezentacji multimedialnych „Dzieje książki rękopiśmiennej”, „Ekslibris”, „Słowniki języka polskiego”, współtworzenie zasobów sieci poprzez wydawanie gazetki szkolnej w wersji elektronicznej „Pod szczęśliwą trzynastką”, prowadzenie strony internetowej biblioteki, skomputeryzowanie wszystkich procesów bibliotecznych.

 

 

I miejsce otrzymała:

 

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewie – nauczyciele bibliotekarze Pani Anita Januszewska i Pani Izabela Tereszko

Za wykorzystywanie technologii komputerowych (zasoby Internetu, gry edukacyjne) w zakresie przygotowania i prowadzenia rożnego typu zajęć edukacyjnych: w ramach zastępstw realizowano tematy „Jak komputer może pomóc mi w nauce?”, „Jak wykorzystywać komputer do uzupełniania wiadomości z rożnych przedmiotów”, „Mój przyjaciel komputer”, realizując autorski program „Od hieroglifów do Internetu”, do pracy z uczniami należącymi do kola bibliotecznego – wspólne wykonanie prezentacji multimedialnych – „Warmińskie tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia”, „Bezpieczny Internet”, „Zdrowa żywność”. Za stworzenie szeregu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli – opracowanie wykazu źródeł e-booków, sporządzenie wykazu stron internetowych pomocnych przy wyszukiwaniu informacji min. strony ze słownikami i encyklopediami. Za opracowanie broszurek dla rodziców „Elementarz dla rodziców – dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie!” i „Jak rozkochać dziecko w książkach”. Za wykonywanie prezentacji multimedialnych oraz pokazów slajdów na własne lekcje i imprezy biblioteczne oraz inne uroczystości przygotowywane we współpracy z innymi nauczycielami min: „Święto niepodległości”, „Działacze oświatowi na Warmii”, „Dzień bezpiecznego Internetu”, „Dni patrona szkoły”, „Majowe święto państwowe”, „Jan Paweł II – papież wolności”. Za aktywne współtworzenie zasobów w sieci poprzez publikowanie różnych materiałów w serwisie You Tube  - fotorelacji z przeprowadzonych konkursów, akcji i imprez bibliotecznych takich jak „Barczewo dziś”, „Wizyta przedszkolaków”, „Przyłapani na czytaniu”, „Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników” oraz zamieszczanie tego typu materiałów na stronie internetowej szkoły. Za wykorzystywanie technologii komputerowych w codziennej pracy – informowanie pocztą elektroniczną nauczycieli o ciekawych artykułach, wykorzystywanie zasobów sieci do sporządzania opisów bibliograficznych itp.

 

 

Gratulujemy nauczycielom bibliotekarzom szkolnym osiągnięć, pasji działania, a dyrektorom szkół i organom prowadzącym dobrych bibliotek szkolnych.

„Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.” Zapisy te pochodzą z obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Rola szkoły, w tym biblioteki szkolnej, w procesie nabywania przez uczniów kompetencji informacyjnych i komunikacyjnych jest duża. Wynika ona z prostego faktu, iż szkoła powinna przygotować uczniów do życia we współczesnym świecie. Po analizie przesłanego materiału konkursowego można stwierdzić, że bibliotekarze pracujący w ww. bibliotekach te zadania z powodzeniem realizują. Takiej postawy im serdecznie gratulujemy zdając sobie sprawę z tego, iż wiedzę z zakresu technologii komputerowych często muszą nabywać sami, w drodze żmudnego samokształcenia.

 

 

Olsztyn, 2014-05-29
oprac. Maria Wiśniewska, sekretarz jury

Copyright © 2024 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO