w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej liczy blisko 155 tys. woluminów obejmujących:

●  literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w tym psychologii i socjologii,

●  publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy w tym z historii, prawa, ekonomii, polityki społecznej, geografii,

●  klasykę polskiej literatury pięknej oraz dzieła klasyki światowej także lektury dla uczniów,

●  bogaty wybór pozycji z zakresu historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa,

●  programy i podręczniki szkolne,

●  piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 

Katalog książek

 

Zasób Czytelni

 

W ramach zbioru książek wyodrębniony jest 20-tysieczny księgozbiór podręczny udostępniany w Czytelni, który zawiera:

●  najważniejsze pozycje z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych  w tym:

- materiały dotyczące m. in. historii oświaty, teorii wychowania, polskiej i zagranicznej polityki oświatowej,

- niezbędne pozycje dla  nauczycieli do doskonalenia, uzupełniania kwalifikacji zawodowych, podnoszenia stopni awansu zawodowego w tym: programy nauczania, scenariusze i konspekty lekcji, większość podręczników szkolnych, materiałydotyczące metodyk nauczania poszczególnych przedmiotów, pomiaru dydaktycznego, standardów wymagań oraz sześciolatka i dziecka zdolnego w szkole,

- materiały z historii psychologii, psychologii eksperymentalnej, rozwojowej i parapsychologii,

- pozycje dotyczące m. in. socjologii rodziny i młodzieży, komunikacji interpersonalnej, mass mediów,

●  wydawnictwa informacyjne - encyklopedie, słowniki, kompendia z różnych dziedzin wiedzy,

●  najbardziej wartościowe zbiory literaturoznawcze, językoznawcze, historyczne, regionalne,

●  3 – tysięczną kolekcję książek wydanych w XIX w. i na początku XX (lata: 1800-1945) stanowiącą zabytki piśmiennictwa polskiego z zakresu  pedagogiki, literatury, historii pochodzącą z najważniejszych, polskich oficyn wydawniczych takich jak: Gebethner i Wolff, S. Orgelbrand, Jakub Mortkowicz, Gubrynowicz i Syn.

 

Copyright © 2024 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO