w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Regulamin

konkursu dla bibliotek szkolnych
„Wykorzystuję technologie komputerowe w bibliotece szkolnej”1.  Organizator konkursu: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

2.  Cele konkursu:

 1. - upowszechnienie działań wykorzystujących technologie komputerowe w pracy biblioteki szkolnej,
 2. - podkreślenie roli biblioteki szkolnej w rozwijaniu umiejętności komputerowych uczniów,
 3. - wymiana doświadczeń,
 4. - promocja biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym.

3.  Konkurs adresujemy do nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olsztyna i powiatu olsztyńskiego (gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki) oraz zainteresowanych bibliotekarzy szkolnych z terenu województwa warmińsko–mazurskiego.

4.  Aby wziąć udział w konkursie, należy opracować i przesłać pocztą dokumentację konkursową na adres organizatora: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 10-165 Olsztyn, ul. Natalii Żarskiej 2  z dopiskiem „konkurs”.
Termin przesłania dokumentacji konkursowej upływa z dniem 31 stycznia 2014 roku.

5.  Dokumentacja konkursowa powinna zawierać:

 1. - nazwę i adres szkoły, w której funkcjonuje biblioteka szkolna,
 2. - krótką charakterystykę biblioteki szkolnej (nie więcej niż ½  str. A4), w tym:
 3. - liczbę zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
 4. - liczbę nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece,
 5. - liczbę czytelników,
 6. - współpracę z instytucjami zewnętrznymi itp.,
 7. - wykaz i opis dotychczas realizowanych działań wykorzystujących technologie komputerowe, np.:
 8. - wykorzystanie zasobów Internetu, programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz do rozwijania ich zainteresowań, m.in.: przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych kształcących kompetencje informacyjne,
 9. - wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z zasobów Internetu poprzez stworzenie i prowadzenie np.: wykazu ofert edukacyjnych dla nauczycieli w ramach WDN- u czy wykazu źródeł dla uczniów, np.: spisu lektur dostępnych w otwartych zasobach cyfrowych, adresów ciekawych stron internetowych, banku informacji dla maturzystów,
 10. - przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami, np. prezentacji multimedialnych, filmów, rysunków, krzyżówek, tabel,
 11. - współtworzenie zasobów w sieci (np. stworzenie i prowadzenie strony internetowej biblioteki, prowadzenie bloga lub profilu biblioteki na Facebooku, publikowanie opracowanych treści w serwisach społecznościowych, np.: YouTube, Prezi, Slideshare i in.),
 12. - wykorzystanie programu bibliotecznego do ewidencji, opracowania  i udostępniania zbiorów, 
 13. - materiały potwierdzające realizację działania, np.: prezentacje multimedialne (na dowolnym nośniku), kserokopię dokumentacji towarzyszącej działaniom (np.: zaświadczenia, scenariusze zajęć, karty pracy itp.), adresy stron internetowych.

6.  Kryteria oceny przedsięwzięć konkursowych:

 1. - oryginalność pomysłu,
 2. - różnorodność działań,
 3. - zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego.

7.  Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie powoła do 10 stycznia 2014 roku jury oceniające.

8.  Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi na forum dla bibliotekarzy szkolnych w maju 2014 roku w siedzibie organizatora.

9.  Organizator zobowiązuje się do promocji osiągnięć laureatów konkursu na swojej stronie internetowej.

10.  Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Dotyczy to w szczególności zgody na publikację nazw i adresów bibliotek, które zdobyły nagrody oraz nazwisk osób pracujących w bibliotece.

11.  Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące konkursu,  należy konsultować z organizatorem. Z ramienia organizatora osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Maria Wiśniewska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 527 39 41.

 

Olsztyn, 2012.12.05 - do pobrania: Regulamin Konkursu

Copyright © 2024 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO