w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Wykaz zawiera wybór czasopism bibliotekarskich, które ukazują się w wersji elektronicznej bądź elektronicznej i tradycyjnej papierowej, oraz bezpłatnie udostępniają w internecie pełne teksty artykułów. Zakres tego dostępu niekiedy zmienia się w czasie; w niektórych przypadkach podano też periodyki, które oferują tylko ograniczony dostęp. Czasopisma te wydawane są przez szkoły wyższe, biblioteki naukowe, akademickie, pedagogiczne i publiczne oraz stowarzyszenia bibliotekarskie.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Wydawca: Uniwersytet Łódzki
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty wszystkich zeszytów od 1989 r. w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego


Biblioteka
Wydawca: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2007 r.


Biblioteka i Edukacja
Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2012 r.


Bibliotekarz
Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego
Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty: od 1945 do 2018 r. w archiwum cyfrowym SBP


Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie
Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: od 1999 r.


Bibliotheca Nostra
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, we współpracy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2005 r. w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej


Biuletyn EBIB
Wydawca: Stowarzyszenie EBIB
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Pełne teksty: od 1999 r.

Dialogi Biblioteczne
Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2008 r.


Folia Bibliologica
Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 1986 r. w Bibliotece Cyfrowej UMCS


Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
Wydawca: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2010 do 2020 r.


Poradnik Bibliotekarza
Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Częstotliwość: miesięcznik
Pełne teksty od 1949 do 2018 r. w archiwum cyfrowym SBP


Przegląd Biblioteczny
Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Częstotliwość: kwartalnik
Pełne teksty: od 1908 do 2020 r. w archiwum cyfrowym SBP
od 2016 r. - na platformie OJS (Open Journal Systems)


Rocznik Biblioteki Narodowej
Wydawca: Biblioteka Narodowa w Warszawie
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2013 r.


Roczniki Biblioteczne
Wydawca: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2008 r.

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie
Wydawca: Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2011 r.

Toruńskie Studia Bibliologiczne
Wydawca: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2008

Warsztaty Bibliotekarskie
Wydawca: Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 2004 do 2016 r., edycja zakończona


Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne
Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Częstotliwość: półrocznik
Pełne teksty: od 1972 do 2021 r. w archiwum cyfrowym SBP
od 2009 r. - na platformie OJS (Open Journal Systems)

 

Zarządzanie Biblioteką
Wydawca: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Częstotliwość: rocznik
Pełne teksty: od 2009 r.

 

Copyright © 2024 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO