w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

 

Reforma polskiego systemu oświaty rozpoczęła się w roku szkolnym  2017/2018. Od 1 września 2017 r. system szkolny w Polsce tworzą   8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstały  dwustopniowe szkoły branżowe. Rozpoczęło  się stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.


Ustawy wprowadzające reformę:

Copyright © 2019 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO