w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Przedstawiamy zasady bezpiecznego uczestnictwa w stacjonarnych szkoleniach, konferencjach, warsztatach  organizowanych przez bibliotekę. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA
W STACJONARNYCH SZKOLENIACH
organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną
im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie
(oprac. w oparciu o Rozp.RM z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 861) oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny


Uczestnik, który chce skorzystać z oferty edukacyjnej W-MBP w Olsztynie jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w stacjonarnych szkoleniach organizowanych w siedzibie biblioteki i ich respektowania.

1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nią obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Po wejściu do budynku uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki ) oraz dezynfekcji rąk lub użycia rękawiczek jednorazowych.
3. Biblioteka zapewnia uczestnikom szatnię spełniającą wymogi sanitarne.
4. Przed wejściem do sali dydaktycznej obowiązuje każdorazowa dezynfekcja rąk.
5. W sali dydaktycznej zachowany jest limit liczby uczestników na daną powierzchnię z zachowaniem 1,5 metra dystansu.
6. Podczas trwania szkolenia uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
7. Prowadzący przygotowuje uczestnikom materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej lub papierowej.
8. Podczas szkolenia prowadzący zachowuje wymagany dystans od uczestników. Jeśli dystans wynosi powyżej 3 metrów, prowadzący może nie korzystać z osłony ust i nosa.
10. W trakcie szkolenia przewidziane są min. 15-minutowe przerwy, co najmniej raz na godzinę, w celu wietrzenia sali.
11. Podczas przerw uczestnik realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego. Obowiązek ten dotyczy także toalet.
12. Biblioteka nie zapewnia poczęstunku.
13. Osoba, które nie dostosuje się do powyższych zasad, nie może wziąć udziału w szkoleniach organizowanych przez W-MBP w Olsztynie.

 

Copyright © 2022 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO