w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Przedstawiamy zasady bezpiecznego uczestnictwa w stacjonarnych szkoleniach, konferencjach, warsztatach  organizowanych przez bibliotekę. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA
W STACJONARNYCH SZKOLENIACH )
organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną
im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie w jej siedzibie

(oprac. w oparciu o Rozp.RM z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1356) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.)

Uczestnik, który chce skorzystać z oferty edukacyjnej W-MBP w Olsztynie jest zobowiązany do zapoznania się przed szkoleniem z zasadami uczestnictwa w stacjonarnych szkoleniach organizowanych w siedzibie biblioteki i ich respektowania.

 

1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba bez objawów infekcji dróg oddechowych, która:

a. nie przebywa na kwarantannie,
b. nie posiada w najbliższym otoczeniu osób poddanych kwarantannie lub zakażonych wirusem SARS-COV-2.
Powyższe informacje uczestnik składa w formie pisemnego oświadczenia.

2.  Po wejściu do budynku uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa (maska, przyłbica, część odzieży) oraz dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych.

3. Biblioteka zapewnia uczestnikom szatnię spełniającą wymogi sanitarne.

4. Przed wejściem do sali dydaktycznej obowiązuje każdorazowa dezynfekcja rąk.

5. W sali dydaktycznej zachowany jest limit liczby uczestników na daną powierzchnię, zgodnie z zasadą dystansu 1,5 metra pomiędzy nimi.

6. Podczas trwania szkolenia uczestnik zachowujący dystans może odsłonić usta i nos (zdjąć maseczkę ochronną, przyłbicę itp.). Przemieszczanie się po sali jest możliwe po ponownym zakryciu ust i nosa.

7. Podczas szkolenia uczestnik posługuje się własnymi przyborami, których nie udostępnia innym.

8. Prowadzący przygotowuje uczestnikom materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej lub papierowej.

9. Podczas szkolenia prowadzący zachowuje wymagany dystans od uczestników. Jeśli dystans wynosi powyżej 3 metrów, prowadzący może nie korzystać z osłony ust i nosa.

10. W trakcie szkolenia przewidziane są min. 15-minutowe przerwy, co najmniej raz na godzinę, w celu wietrzenia sali.

11. Podczas przerw uczestnik realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego. Obowiązek ten dotyczy także toalet.

12. Biblioteka nie zapewnia poczęstunku.

13. Osoba, które nie dostosuje się do powyższych zasad, nie może wziąć udziału w szkoleniach organizowanych przez W-MBP w Olsztynie.

 

 

Copyright © 2021 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO