w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Szanowni nauczyciele bibliotekarze szkolni!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy na konferencje metodyczne, które zorganizujemy w formie stacjonarnej w dniach 29.09.2020 r. i 30.09. 2020 r. - program i rejestracja wkrótce (w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej przejdziemy na formę zdalną).


Ważnym zadaniem, które Państwo powinniście jak najszybciej zrealizować jest opracowanie zasad korzystania z biblioteki szkolnej w obecnej sytuacji epidemicznej (jest to wymóg zawarty w wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). Pomocny powinien okazać się poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (strony 15 – 17) zamieszczony na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men. Propozycje zamieszcza także czasopismo „Biblioteka w szkole” czy portal Good Books. W trakcie konferencji metodycznej chcielibyśmy wspólnie wypracować racjonalne zapisy.

W ramach wspólnego doskonalenia zawodowego zapraszamy na warsztaty zdalne z Panią dr Wandą Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji) „Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii”. Warsztaty będą składały się z dwóch dwugodzinnych spotkań on-line w dniach 21.09. i 22.09. Rozpoczęcie o godzinie 12,00. Formularz zgłoszeniowy 

Zapraszamy do uczestnictwa na naszej bibliotecznej grupie na FB Orientacja. Biblioteka”. Grupa powstała z myślą o nauczycielach bibliotekarzach szkolnych województwa warmińsko-mazurskiego oraz wszystkich zainteresowanych aktualnościami z dziedziny bibliotekarstwa, wymianą doświadczeń i pomysłów na pracę w bibliotece szkolnej, informacjami o nowościach wydawniczych, nagrodach literackich i in.

Pozostałe propozycje wspomagania zostaną zaprezentowane podczas konferencji metodycznych i zamieszczone na naszej stronie internetowej www.wmbp.olsztyn.pl.

 

Copyright © 2021 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO